Aktualności

Picture of Andrzej Kubiczek
Dzień wolny (31 X)
by Andrzej Kubiczek - Wednesday, 26 October 2016, 12:44 AM
 

Przypominam, że dzień 31 X jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!!!

Picture of Andrzej Kubiczek
Materiały dla rodziców
by Andrzej Kubiczek - Monday, 3 October 2016, 12:34 PM
 

Wymagania edukacyjne / Kryteria oceniania